NUGLE i diabas, skifer og corten, her på Johansen Monumenthuggeri og på Galleri Dropsfabrikken duo: Mariia Drachuk og Gunn Harbitz
Stacks Image 20